admin

Протокол о сарадњи између АКВ и Музеја савремене уметности Војводине

Дана 04.04.2018. године закључен је Протокол о сарадњи између АКВ и Музеја савремене уметности Војводине.

Текст Протокола је у прилогу:

Протокол о сарадњи