admin

Прописи на јавној расправи

Предлог Закона о спречавању насиља у породици – усвојен
Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела – усвојен
Предлог Закона о изменама и допунама Кривичног законика – усвојен

– Нацрт Закона о бесплатној правној помоћи – Нацрт Закона
– Предлог измена и допуна Закона о полицији – Предлог-2278-16
– Предлог измена и допуна Закона о пољопривредном земљишту – Предлог-2483-16
– Нацрт Закона о Агенцији за борбу против корупције – Нацрт Закона
– Нацрт Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку – Нацрт Закона
– Нацрт Закона о заштити података о личности – Нацрт Закона
– Нацрт Закона о проценитељима – Нацрт Закона 2847-16
– Предлог Закона о становању и одржавању зграда – Предлог Закона 2958-16
– Предлог Закона о услугама – Предлог Закона 2968-16
– Предлог ИД Закона о комуналним делатностима – 3250-16
– Предлог ИД Царинског закона – 3199-16
– Предлог ИД Закона о пољопривреди – 3196-16
– Предлог ИД Закона о тржишту капитала – 3195-16
– Предлог ИД Закона о водама – 3193-16
– Предлог ИД Закона о преузимању акционарских друштава – 3192-16