admin

ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ПОЕНА У АДВОКАТСКОЈ ТАРИФИ

Управни одбор Адвокатске коморе Србије на седници одржаној 18. јануара 2012. године донео је одлуку о измени вредности поена у Тарифи о награди и накнадама трошкова за рад адвоката.

Нова вредност поена је 30,00 динара.

Измена Тарифе ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије.”

02. 02. 2012. године
Адвокатска комора Војводине