admin

Пројекат бесплатне правне помоћи у Војводини

АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ

Дана, 14. 08. 2008. године
НОВИ САД, Змај Јовина 20.

Поштоване колеге!

Имајући у виду да су Аутономна покрајина Војводине, Адвокатска комора Војводине и Омбудсман Каталоније дана 20.децембра 2007.г. потписали Споразум о имплементацији “Пројекта бесплатне правне помоћи у Војводини”, то је свака страна, у складу са Пројектом, преузела одређене обавезе.

Општине укључене у Пројекат,а које су потписале Споразум, заинтересоване за имплементирање Службе бесплатне правне помоћи у Војводини, отвориле су Службе за бесплатно правно саветовање за све грађане и почеле са радом.

То су Општине: Ада, Бечеј, Чока, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Бечеј, Опово, Оџаци, Сремски Карловци, Житиште, Суботица, Тител и Бела Црква.

Друга фаза Пројекта подразумева почетак рада “Службе за бесплатно заступање пред судовима.”

Како Пројекат обухвата територију целе Војводине, то, у погледу бесплатног заступања, исти подразумева отварање Служби за заступање у свим Општинама у којима постоји седиште Општинског суда ( поред Општина у којима је, по Споразуму, отворена Служба и Општина које су, по Споразуму, посебно преузеле обавезу да сарађују у другој фази пројекта која се односи на заступање, а то су: Апатин, Бачка Топола, Беочин, Ковачица, Ковин, Панчево, Сента, Зрењанин, Врбас, Нови Сад и Жабаљ.

Отварање Служби за заступање није условљено постојањем Служби за бесплатно правно саветовање нити постојање Служби за правну помоћ. У Општинама у којима овакве Службе постоје, свакако ће бити лакше, али за почетак рада Служби за заступање неопходне су две ствари:
формирање трочлане Комисије за заступање ( 1 представник Општине и два адвоката) и
формирање листе адвоката који би учествовали у раду Службе за заступање ( при том, није услов да се учествује и у раду Службе за саветовање)
Како је Адвокатска Комора Војводине потписник Споразума, то је и преузела обавезу да овај Пројекат и спроведе.

У циљу испуњења обавезе, неопходно је да се у свим основним организацијама (уколико обухвата више Општина, у свим Општинама у којима је седиште општинског суда- без одељења) формирају Комисје за заступање, именовањем два адвоката, од којих ће један адвокат бити одговорно лице за рад Службе за заступање.

У организацијама које имају Службу за саветовање, један члан и одговорно лице ће бити адвокат који је одговоран и за Службу за саветовање, ради лакше координације рада. Извршно веће Војводине ће Општинама проследити допис у којем ће тражити именовање једног лица испред Општине за члана комисије. У већини основних организација адвоката, до 10. јула 2008.г. формиране су комисије са два члана комисије и њихова имена достављена АК Војводине или Одговорном лицу за Пројекат испред АК Војводине, Биљани Бјелетић адвокату из Панчева ( факсом на тел 013/33 25 86 или на е- маил адресу: адвббјелетиц@еунет.yу или адвокатскакомора@надлану.цом.

Моле се Председници основних организација у којима комисије нису формиране да то учине у најкраћем могућем року.

(Комисије нису формиране у Општинама: Алибунар, Кањижа, Кикинда, Ковачица, Нови Кнежевац, Сомбор и Темерин, с тим да је комисију потребно формирати и у Беочину и Жабљу, имајући у виду да су ове Општине Споразумом преузеле такву обавезу).

За све информације можете се обратити Биљани Бјелетић на тел: 064/121 59 41.

Председник Адвокатске коморе Војводине
Бранислав Вулић