Uroš Pajić

Трибина ДУЖНА ПАЖЊА (ДУЕ ДИЛИГЕНЦЕ) – ПРИНЦИПИ УН И ПРАВО ЕУ И УТИЦАЈ НА РАДНО ПРАВО У СРБИЈИ

Академија Адвокатске коморе Војводине организовала је Трибину са темом “ДУЖНА ПАЖЊА (ДУЕ ДИЛИГЕНЦЕ) – ПРИНЦИПИ УН И ПРАВО ЕУ И УТИЦАЈ НА РАДНО ПРАВО У СРБИЈИ”

Циљ трибине је упознавање чланстава АКВ и стручне јавности са конвенцијама МОР, директивама ЕУ и законом Немачке и захтевима који се постављају пред страна привредна друштва која послују у Србији или сарађују са добављачима у Србији, као и утицај овог законодавства у области радних права у ланцу снабдевања у Србији

Трибина ће бити одржана:

1. новембра 2023. године (среда) у 19 сати,

у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул. Змај Јовина бр.20/И

О теми ће, као уводничари, говорити:

др Јован Протић, Национални координатор МОР за Републику Србију,
др Ивица Лазовић, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова РС,
др Марио Рељановић, научни сарадник Института за упоредно право у Београду

Модераторка:
Дејана Спасојевић-Иванчић, адвокаткиња из Новог Сада