Uroš Pajić

Примедбе

Адвокатској комори Србије и Адвокатској комори Војводине, достављен је 01.02.2019.год. Радни текст Стратегије развоја правосуђа 2019-2024. Министарство правде оставило је кратак рок од две недеље за достављање примедби и предлога. Накнадно је тај рок продужен. Исто се односи и на ревидирани Акциони план за поглавље 23.

Документ на линку