Dusan Belic

Преглед појединих одлука Управног одбора 26. 11. 2021. године

Представници Адвокатске коморе Војводине учествоваће на Бечким председничким разговорима који ће се одржати од 24. до 26. фебруара 2022. године, по истом принципу учествовања као и до сада (председник АК Војводине, секретар Упарвног одбора и као трећи представник председник Скупштине АКВ или потпредседник АКВ или председник Комисије за међународне везе АКВ).

Заказује се седница Одбора адвокатских приправника за 23. 12. 2021. године са почетком у 13 часова у просторијама Адвокатске коморе Војводине, а на коју се овим путем позивају сви адвокатски приправници уписани у Именик адвокатских приправника АК Војводине.

У складу са чланом 14. став 2 Правила о раду Одбора адвокатских приправника позивају се сви заинтересовани да поднесу кандидатуру за чланство у Извршном одбору најкасније до 08. 12. 2021. године, електронским путем на званичну адресу Адвокатске коморе Војводине или писаним путем предајом у просторијама Адвокатске коморе Војводине, или путем препоручене пошиљке.

ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за етику АК Војводине у следећем саставу:

За председника Комисије именује се Коста Јолић, адвокат у Новом Саду.

За чланове Комисије именују се Предраг Загорчић и Стеван Обренов, адвокати у Новом Саду.

Запослени у Адвокатској комори Војводине имају право на новогодишње и божићне поклоне за своју децу старости до 15 година у висини максимално неопорезивог износа предвиђеног за ову намену, према последњим званично објављеним подацима.

Адвокатска комора Војводине нема предлог за члана Радне групе АК Србије за праћење примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

Адвокатска комора Војводине нема предлог за члана Савета за праћење рада и унапређење кривичноправне заштите малолетних лица;

Адвокатска комора Војводине за члана и председника Комисије АКС за адвокатску тарифу АК Србије предлаже Јована Михајловића, адвоката у Зрењанину.

Адвокат Јован Михајловић је био дугогодишњи члан Комисије АК Србије за адвокатску Тарифу, од кога је Адвокатска комора Србије тражила мишљења поводом поднетих захтева за тумачење адвокатске Тарифе, као и предлога за измене и допуне адвокатске Тарифе.

Сходно наведеном предлажемо колегу Јована Михајловића, адвоката у Зрењанину, за члана и председника ове Комисије.