Dusan Belic

Преглед појединих одлука Управног одбора 29. 10. 2021. године

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Већа предавача Академије АК Војводине: др Славен Бачић, адвокат у Суботици, Дејана Спасојевић Иванчић, Исидора Николић Савин, Владимир Ђурђевић и Бранко Татић, адвокати у Новом Саду.

Чланови Већа предавача Академије АК Војводине ће председника Већа предавача изабрати из својих редова.

За представнике Секције Млади адвокати Војводине у Међународној асоцијацији младих адвоката именују се: Сииша Чолевић, Владимир Милић и Стефан Чуљат, адвокати у Новом Саду.

ИМЕНУЈЕ СЕ Алановић Милан, адвокат у Новом Саду, за вршиоца дужности заменика председника Дисциплинског суда АК Војводине, до избора новог заменика.

ИМЕНУЈЕ СЕ Штањо Калман, адвокат у Новом Саду, за вршиоца дужности судије Дисциплинског суда АК Војводине, до избора новог судије.

Прихвата се Предлог споразума о сарадњи са Адвокатском комором Клужа из Румуније и одобрава се његово потписивање.