Dusan Belic

Преглед појединих одлука Управног одбора 01. 10. 2021. године

ОДОБРАВА СЕ куповина говорнице од клирита за потребе АК Војводине у износу од 42.480,00 динара, што обухвата израду говорнице са транспортом од Београда до Новог Сада.

УСВАЈА СЕ саопштење Управног одбора АК Војводине од 01.10.2021. године које ће бити достављено Управном одбору Адвокатске коморе Србије, које гласи:

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине налази да су допунски правни ставови Врховног касационог суда о дозвољености уговарања трошкова кредита и трошкова осигурања кредита појачали системски поремећај у владавини права. Овакво поступање Врховног касационог суда учвршћује уверење о изостанку независног судства и правне сигурности. У предметима који су у току због оваквих ставова Врховног касационог суда биће повређено право на правично суђење као једно од основних људских права. Посебну сумњу у постојање правних разлога за доношење допунских ставова Врховног касационог суда изазива чињеница да су они уследили након неуспелог покушаја погрешнопг аутентичног тумачења Закона о облигационим односима и покушаја измене Закона о парничном поступку којим би се грађанима ускратио адекватан приступ судовима и правди. Са истим циљем, мада неуспешно, претходно су деловале извршна и законодавна власт, да би се „успешност“ препустила судској власти, која би једина морала бити имуна од сличних мотива и утицаја. Уместо да судска власт буде контролор законитости поступања и гарант правне сигурности у држави оваквим одлукама суд је стављен у позицију генератора правне несигурности у друштву.

Врховни касациони суд је створио парадоксалну ситуацију да услед незаконоитих допунских ставова дође до оправданог незадовољства грађана и адвоката, али и да први пут јавни протести буду усмерени против неког судског става. Све ово довело је до тога да би сада измена ставова исправила конкретну грешку, али би на практичном и принципијелном плану додатно угрозила владавину права. Суд који подлеже притисцима и доноси одлуке мотивисане ванправним разлозима је изгубио ауторитет и основне одлике које мора да има.

Указујемо да оваква ситуација јасно осликава све слабости правосуђа и да се посебна пажња мора посветити актуелним изменама Устава и изградњи новог, независног судства у које ће грађани имато поверење.

Тражимо хитно сазивање ванредне Скупштине Адвокатске коморе Србије на којој ће бити одређени даљи видови протеста, као и одржавање протестног окупљања свих адвоката у организацији Адвокатске коморе Србије.

ИМЕНУЈЕ СЕ Тања Арсић, адвокат у Новом Саду, за члана Комисије за полагање адвокатског испита Адвокатске коморе Војводине.

ИМЕНУЈЕ СЕ Горан Илић, адвокат у Новом Саду, за члана Комисије за полагање адвокатског испита Адвокатске коморе Војводине.

ИМЕНУЈЕ СЕ Милан Ступар, адвокат у Новом Саду, за члана Комисије за полагање адвокатског испита Адвокатске коморе Војводине.

ДОДЕЉУЈЕ СЕ Повеља са плакетом Адвокатске коморе Војводине:

  1. Аврамов Душку, адвокату у Зрењанину
  2. Ђорђевић Драгану, адвокату у Зрењанину
  3. Станивуковић Горану, адвокату у Новом Саду
  4. Мисиркић Ђорђу, адвокату у Руми
  5. Грбић Младену, адвокату у Руми
  6. Ракић Браниславу, адвокату у Бања Луци
  7. Николић Душану, адвокату у Сенти
  8. Гостиљац Виктору, адвокату у Београду
  9. Тинтор Југославу, адвокату у Београду