Dusan Belic

Преглед појединих одлука Управног одбора 25. 06. 2021. године

Одлука Управног одбора од 06. 10. 2017. године која се односи на начин аудио снимања седница Управног одбора у првом ставу се мења и гласи: „Од наредне седнице Управног одбора АК Војводине вршиће се аудио снимање седница диктафоном за потребе сачињења записника“.

У преосталом делу наведена одлука остаје непромењена.

ОДОБРАВА СЕ куповина једног монитора, једног штампача и једног скенера за потребе Дисциплинског суда АК Војводине.

ОДОБРАВА СЕ плаћање рачуна за набавку намештаја за пословне просторије Огранка АКВ у Панчеву, као последњег рачуна у оквиру средстава која су одобрена за реновирање пословних просторија овог Огранка одлуком Управног одбора број 929/20 од 17. 07. 2020. године.