Dusan Belic

Prednacrt Zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona i polazne osnove za izradu Zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas da se upoznate sa tekstom Prednacrta Zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona i polaznim osnovama za izradu Zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona, te da sve svoje primedbe i predloge dostavite na e-mail adresu Advokatske komore Srbije, i to a.k.srbije@gmail.com ili na adresu člana radne grupe iz redova advokature Mirele Radonjanin, mirelaradonjanin@yahoo.com.

U prilogu možete preuzeti tekst Prednacrta i polaznih osnova.