admin

Позив за упис на Семинар обуке адвокатских приправника за правосудни испит

На основу члана 137. и члана 138. тачка 1. Статута Адвокатске коморе Војводине, Академија Адвокатске коморе Војводине (Академија) објављујe ПОЗИВ ЗА УПИС НА СЕМИНАР ОБУКЕ АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА ЗА ПРАВОСУДНИ ИСПИТ

Академија Адвокатске коморе Војводине објављује позив за пријављивање адвокатских приправника, уписаних у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине, на обуку за правосудни испит.

Наставу и вежбе држаће предавачи и ментори Академије према програму утврђеном Законом о правосудном испиту и Правилником о програму правосудног испита, у складу са Планом и програмом обуке за правосудни испит који је донело Веће предавача и са распоредом часова који ће ће утврдити Декан Академије.

Рок за пријаву кандидата је 15. мај 2016. године.

Кандидати се пријављују електронским путем на адресу akvojvodine@akv.org.rs, са назнаком “за припрему правосудног испита”.

Након формирања групе од 25 полазника, биће одређен датум почетка обуке.

Академија Адвокатске коморе Војводине