Uroš Pajić

Позив за седницу Управног одбора АКВ 03. 02. 2023. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 31. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

 

03. фебруар 2023. године (петак) са почетком у 17,00 часова

Седница Управног одбора ће се одржати у Сомбору, Венац Петра Бојовића 13. – Ресторан “Годо”.

Предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 1. Усвајање дневног реда
 2. Разматрање примедби на записник са претходне седнице Управног одбора (записник у прилогу)
 3. Потврђивање одлуке донете на електронској седници Управног одбора 26.     01. 2023. године
 4. Извештај председника АК Војводине
 5. Извештај секретара АК Војводине
 6. Извештај Комисије за Потпорни фонд АКВ (материјал у прилогу)
 7. Предлог Измена и допуна Статута АКВ (материјал у прилогу)
 8. План и програм рада Радног тела Женски клуб адвоката “Катарина Ленголд Маринковић” (материјал у прилогу)
 9. Отпис два стара лаптоп рачунара и набавка два нова лаптоп рачунара (материјал у прилогу)
 10. Анекси уговора о раду за запослене у АКВ
 11. Понуда “ДДОР” Нови Сад за осигурање имовине Адвокатске коморе Војводине (материјал у прилогу)
 12. Анекс уговора о одржавању сајта “Гласника” АКВ (материјал у прилогу)
 13. Допис Тање Арсић, адвоката у Новом Саду у вези адвокатског испита
 14. Финансијски извештај стручне службе
 15. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале промене
 16. Разно

НА  СЕДНИЦУ  СЕ  ПОЗИВАЈУ:

Јожа Ласло, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Сања Дражић, Мирјана Војнић, Марија Вучковић, Љубица Бесеровац, Драгана Филиповић, Михаило Кораћ, Јован Михајловић, Душан Николић, Ђорђе Папулић, Срђан Глигорић, као и председник Дисциплинског суда Биљана Десница-Петровић, дисц.тужилац Бошко Арсенијевић, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС: Тања Арсић, Биљана Бјелетић, Рајко Марић и Срђан Добросављев, председник Скупштине АКВ Милан Борђошки, декан Академије др Славен Бачић, председник Већа предавача Бранко Татић, главни и одговорни уредник „Гласника“ др Александар Тодоровић, председник Комисије за Потпорни фонд АКВ Ненад Крајновић, уредник интернет странице АКВ Срђан Поповић, председник Секције Млади адвокати Војводине Синиша Чолевић, Одбор адвокатских приправника АКВ.

 

Председник

Адвокатске коморе Војводине

Владимир Бељански с.р.