Uroš Pajić

Позив за седницу Управног одбора АК Војводине за 01.12.2023. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 42. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

 

01. децембар 2023. године (петак) са почетком у 18,00 часова

Седница Управног одбора ће се одржати у Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у улици Змај Јовина 20/1.

 

Предлажем следећи

 

ДНЕВНИ    РЕД

 1. Усвајање дневног реда
 2. Разматрање примедби на записник са претходне седнице Управног

одбора (материјал у прилогу)

 1. Усвајање Одлука са 45. електронске седнице УО АКВ од 31.10.2023. године и 46. електронске седнице УО АКВ од 06.11.2023. године.
 2. Извештај председника АК Војводине
 3. Извештај секретара АК Војводине
 4. Финансијски извештај стручне службе
 5. Предлог плана рада Академије АК Војводине за 2024. год.
 6. Предлози Гласника АК Војводине
 7. Проширење Комисије за међународне везе АК Војводине
 8. Заснивање радног односа са Борђошки Миланом на неодређено време на радно место “Руководилац стручне службе АК Војводине”
 9. Понуда за интерфон Д-ИМПЕКС
 10. Пунуда за извођење електричарских радова – Клуб адвоката АКВ
 11. Понуда за извођење молерско/гипсарских радова – Клуб адвоката АКВ
 12. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале промене
 13. Разно

 

Председник
Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.