Uroš Pajić

Позив за седницу Управног одбора АК Војводине за 29.03.2024. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 42. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

 

29. март 2024. године (петак) са почетком у 18,00 часова

Седница Управног одбора ће се одржати у Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у улици Змај Јовина 20/1.

 

Предлажем следећи

 

ДНЕВНИ    РЕД

  1. Усвајање дневног реда
  2. Усвајање Записника са 52. редовне седнице Управног одбора АК Војводине од 28.02.2024. године (материјал у прилогу)
  3. Извештај председника АК Војводине
  4. Извештај секретара АК Војводине
  5. Финансијски извештај стручне службе
  6. Извештај Комисије за спорт
  7. Предлог Клуба Жена АК Војводине
  8. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале промене
  9. Разно

 

Председник
Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.