Uroš Pajić

Позив за седницу Управног одбора АК Војводине за 28.02.2024. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 42. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

 

28. фебруар 2024. године (среда) са почетком у 17,00 часова 

Седница Управног одбора ће се одржати у Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у улици Змај Јовина 20/1.

 

Предлажем следећи

 

ДНЕВНИ    РЕД

  1. Усвајање дневног реда
  2. Усвајање Записника са редовне седнице Управног одбора АК Војводине од 26.01.2024. године (материјал у прилогу)
  3. Усвајање Записника са 51. електронске седнице Управног одбора АК Војводине од 12.02.2024. године (материјал у прилогу)
  4. Извештај председника АК Војводине
  5. Извештај секретара АК Војводине
  6. Финансијски извештај стручне службе
  7. Извештај Комисије за Потпорни фонд
  8. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале промене
  9. Разно

 

Председник
Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.