Uroš Pajić

Позив за седницу Управног одбора АК Војводине за 27.10.2023. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 42. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

 

27. октобра 2023. године (петак) са почетком у 18,00 часова 

 

Седница Управног одбора ће се одржати у Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у улици Змај Јовина 20/1.

 

Предлажем следећи

 

ДНЕВНИ    РЕД

 1. Усвајање дневног реда
 2. Разматрање примедби на записник са претходне седнице Управног одбора (материјал у прилогу)
 3. Презентација и усвајање идејног пројекта пословног простора у таванском делу АК Војводине
 4. Извештај председника АК Војводине
 5. Извештај секретара АК Војводине
 6. Извештај Комисије за Потпорни фонд
 7. Избор два в.д. заменика дисциплинског тужиоца АК Војводине (предлози: Бугарски Милош и Обренов Стеван, адвокати у Новом Саду)
 8. Предлог за потписивање Повеље о основним принципима о приступу правди за жене жртве насиља и организација састанка АК Војводине са Адвокатском комором Њујорка и секцијом „Women in law“. (материјал у прилогу)
 9. Предлог уговора о суиздаваштву са Институтом друштвених наука (материјал у прилогу)
 10. Предлог кандидата за избор у Уређивачки одбор и Издавачки савет Гласника АК Војводине
 11. Предлог АК Србије за именовање једног члана радне групе Министарства правде за припрему текста измена и допуна Законика о кривичном поступку (предлог: Владимир Бељански, адвокат у Новом Саду – материјал у прилогу)
 12. Примедбе и предлози на текст радне верзије Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку (материјал у прилогу)
 13. Финансијски извештај стручне службе.
 14. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале промене
 15. Разно

 

НА  СЕДНИЦУ  СЕ  ПОЗИВАЈУ:

Јожа Ласло, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Сања Дражић, Мирјана Војнић, Марија Вучковић, Љубица Бесеровац, Драгана Филиповић, Михаило Кораћ, Јован Михајловић, Душан Николић, Ђорђе Папулић, Срђан Глигорић, као и председник Дисциплинског суда Биљана Десница-Петровић, дисц.тужилац Бошко Арсенијевић, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС: Тања Арсић, Биљана Бјелетић, Рајко Марић и Срђан Добросављев, председник Скупштине АКВ Никола Јовић, председник Савета АКВ Бранислав Вулић, декан Академије др Славен Бачић, председник Већа предавача Бранко Татић, главни и одговорни уредник „Гласника“ др Александар Тодоровић, председник Комисије за Потпорни фонд АКВ Ненад Крајновић, уредник интернет странице АКВ Срђан Поповић, председник Секције Млади адвокати Војводине Синиша Чолевић, Трбук Зоран, заменик председника Дисц.суда АК Србије и председник Одбора адвокатских приправника АКВ.

 

 

Председник
Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.