Uroš Pajić

Позив за седницу Управног одбора 31.03.2023. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 36. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

31. март 2023. године (петак) са почетком у 18,00 часова

Седница Управног одбора ће се одржати у Сремској Митровици, Светог Димитрија 19. улаз Б, стан 3 (у просторијама Огранка АКВ у Сремској Митровици)

Предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 1. Усвајање дневног реда
 2. Разматрање примедби на записник са претходне седнице Управног одбора (записник у прилогу)
 3. Потврђивање одлука донетих на електронским седницама Управног             одбора 09. 03. 2023. и 15. 03. 2023. године
 4. Извештај председника АК Војводине
 5. Извештај секретара АК Војводине
 6. Извештај Комисије за Потпорни фонд АКВ (материјал у прилогу)
 7. Избор понуде за електронску базу прописа (материјал у прилогу)
 8. Извештај и предлози Комисије за спорт (материјал у прилогу)
 9. Финансијски извештај стручне служб
 10. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале           промене
 11. Разно

НА  СЕДНИЦУ  СЕ  ПОЗИВАЈУ:

Јожа Ласло, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Сања Дражић, Мирјана Војнић, Марија Вучковић, Љубица Бесеровац, Драгана Филиповић, Михаило Кораћ, Јован Михајловић, Душан Николић, Ђорђе Папулић, Срђан Глигорић, као и председник Дисциплинског суда Биљана Десница-Петровић, дисц.тужилац Бошко Арсенијевић, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС: Тања Арсић, Биљана Бјелетић, Рајко Марић и Срђан Добросављев, председник Скупштине АКВ Милан Борђошки, декан Академије др Славен Бачић, председник Већа предавача Бранко Татић, главни и одговорни уредник „Гласника“ др Александар Тодоровић, председник Комисије за Потпорни фонд АКВ Ненад Крајновић, уредник интернет странице АКВ Срђан Поповић, председник Секције Млади адвокати Војводине Синиша Чолевић, Одбор адвокатских приправника АКВ, Седмаков Данијела, председница Комисије за спорт.

 

Председник

Адвокатске коморе Војводине

Владимир Бељански с.р.