Dusan Belic

Позив за седницу Управног одбора АКВ 30. 12. 2022. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 11. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

30. децембар 2022. године (петак) са почетком у 11,00 часова

Седница Управног одбора ће се одржати у Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у улици Змај Јовина 20/1.

Предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање дневног реда
  2. Разматрање примедби на записник са претходне седнице Управног одбора (записник у прилогу)
  3. Извештај председника АК Војводине
  4. Извештај секретара АК Војводине
  5. Извештај Комисије за Потпорни фонд АКВ (материјал у прилогу)
  6. План рада Уређивачког одбора Гласника за 2023. годину (материјал у прилогу)
  7. Извештаји о раду (Уређивачки одбор Гласника и комисије)
  8. Финансијски извештај стручне службе
  9. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале промене
  10. Разно

НА СЕДНИЦУ СЕ ПОЗИВАЈУ:

Јожа Ласло, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Сања Дражић, Мирјана Војнић, Марија Вучковић, Љубица Бесеровац, Драгана Филиповић, Михаило Кораћ, Јован Михајловић, Душан Николић, Ђорђе Папулић, Срђан Глигорић, као и председник Дисциплинског суда Биљана Десница-Петровић, дисц.тужилац Бошко Арсенијевић, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС: Тања Арсић, Биљана Бјелетић, Рајко Марић и Срђан Добросављев, председник Скупштине АКВ Милан Борђошки, декан Академије др Славен Бачић, председник Већа предавача Бранко Татић, главни и одговорни уредник „Гласника“ др Александар Тодоровић, председник Комисије за Потпорни фонд АКВ Ненад Крајновић, уредник интернет странице АКВ Срђан Поповић, председник Секције Млади адвокати Војводине Синиша Чолевић, Одбор адвокатских приправника АКВ Срђан Хромиш.

Председник Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.