Dusan Belic

Позив за седницу Управног одбора АКВ 28. 10. 2022. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 11. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

28. октобар 2022. године (петак) са почетком у 18,00 часова

Седница Управног одбора ће се одржати у Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у улици Змај Јовина 20/1.

Предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање дневног реда
  2. Разматрање примедби на записник са претходне седнице Управног одбора (записник у прилогу)
  3. Потврђивање одлуке донете на електронској седници Управног одбора 11. 10. 2022. године
  4. Извештај председника АК Војводине
  5. Извештај секретара АК Војводине
  6. Поновљени поступак оцене испуњености услова за одређивање привремене забране обављања адвокатске делатности адвокату Суљић Суаду, Нови Сад (материјал у прилогу)
  7. Предлог Секције Млади адвокати Војводине за штампање зборника радова “Десет година примене Кодекса професионалне етике адвоката (2012)” (материјал у прилогу)
  8. Финансијски извештај стручне службе
  9. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале промене
  10. Разно

НА СЕДНИЦУ СЕ ПОЗИВАЈУ:

Јожа Ласло, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Сања Дражић, Мирјана Војнић, Марија Вучковић, Љубица Бесеровац, Драгана Филиповић, Михаило Кораћ, Јован Михајловић, Душан Николић, Ђорђе Папулић, Срђан Глигорић, као и председник Дисциплинског суда Биљана Десница-Петровић, дисц.тужилац Бошко Арсенијевић, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС: Тања Арсић, Биљана Бјелетић, Рајко Марић и Срђан Добросављев, председник Скупштине АКВ Милан Борђошки, декан Академије др Славен Бачић, председник Већа предавача Бранко Татић, главни и одговорни уредник “Гласника” др Александар Тодоровић, председник Комисије за Потпорни фонд АКВ Ненад Крајновић, уредник интернет странице АКВ Срђан Поповић, председник Секције Млади адвокати Војводине Синиша Чолевић, Одбор адвокатских приправника АКВ.

Председник Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.