Dusan Belic

Poziv za sednicu Upravnog odbora 22. 05. 2020. godine

Na osnovu člana 77. stav 1 tačka 2. Statuta Advokatske komore Vojvodine sazivam 44. sednicu Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine za dan

22. maj 2020. godine (petak) sa početkom u 18,00 časova

Sednica Upravnog odbora će se održati u Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u ulici Zmaj Jovina 20/I.

Predlažem sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Razmatranje primedbi na zapisnik sa prethodne sednice (zapisnik u prilogu)
 3. Potvrđivanje odluka donetih na elektronskim sednicama 25.03, 02.04, 15.04, 21.04. i 30.04.2020. godine
 4. Izveštaj predsednika AK Vojvodine
 5. Izveštaj sekretara AK Vojvodine (materijal u prilogu)
 6. Inicijativa Sekcije Mladi advokati Vojvodine (materijal u prilogu)
 7. Donošenje odluke o članarini tokom vanrednog stanja
 8. Zahtevi za odobravanje beskamatnih pozajmica advokatima – članovima Advokatske komore Vojvodine radi prevazilaženja problema izazvanih proglašenjem vanrednog stanja u Republici Srbiji od 15. 03. 2020. godine (spisak u prilogu i skenirani neblagovremeni zahtevi)
 9. Donošenje odluke o oročavanju sredstava AKV
 10. Izveštaj Komisije za Potporni fond AKV (materijal u prilogu)
 11. Žalba Jasika Aleksandre, advokata u Inđiji na odluku Komisije za Potporni fond AKV (materijal u prilogu)
 12. Usvajanje Predloga Završnog računa AKV za 2019. godinu (materijal u prilogu)
 13. Usvajanje Predlog Finansijskog plana AKV za 2020. godinu (materijal u prilogu)
 14. Donacija Okružnom zatvoru u Novom Sadu (materijal u prilogu)
 15. Imenovanje ovlašćenog lica za postupanje po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja
 16. Finansijski izveštaj stručne službe (materijal u prilogu)
 17. Upisi u Imenik advokata, advokatskih pripravnika, brisanje i ostale promene
 18. Razno

NA SEDNICU SE POZIVAJU:

Biljana Bjeletić, potpredsednik AK Vojvodine, Milan Karać, sekretar Upravnog odbora, Miloš Nikolić, blagajnik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: Predrag Basarić, Sanja Dražić, Joža Laslo, Jovanović Gordana, Vladislav Kostić, Jovan Mihajlović, Dušan Nikolić, Mirko Rapajić, Slobodan Reža, Srbislav Spajić, Dragan Vujović, predsednik Disc.suda Goran Ilić, disc.tužilac Milan Stupar, predsednici ogranaka AKV, članovi UO AKV u AKS Mladen Grbić, Goran Stanivuković, Tanja Arsić i Rajko Marić, predsednik Skupštine AKV Đorđe Misirkić, dekan Akademije dr Sima Knežević, v.d.predsednika Veća predavača Vladimir Đurđević, glavni i odgovorni urednik Glasnika dr Aleksandar Todorović, predsednik Komisije za Potporni fond AKV Ivana Belić, urednik internet stranice AKV Srđan Popović, Sekcija Mladi advokati Vojvodine, Odbor advokatskih pripravnika AKV.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine
Vladimir Beljanski s.r.