Dusan Belic

Позив за седницу Управног одбора 22. 05. 2020. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 44. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

22. maj 2020. године (петак) са почетком у 18,00 часова

Седница Управног одбора ће се одржати у Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у улици Змај Јовина 20/I.

Предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање дневног реда
 2. Разматрање примедби на записник са претходне седнице (записник у прилогу)
 3. Потврђивање одлука донетих на електронским седницама 25.03, 02.04, 15.04, 21.04. и 30.04.2020. године
 4. Извештај председника АК Војводине
 5. Извештај секретара АК Војводине (материјал у прилогу)
 6. Иницијатива Секције Млади адвокати Војводине (материјал у прилогу)
 7. Доношење одлуке о чланарини током ванредног стања
 8. Захтеви за одобравање бескаматних позајмица адвокатима – члановима Адвокатске коморе Војводине ради превазилажења проблема изазваних проглашењем ванредног стања у Републици Србији од 15. 03. 2020. године (списак у прилогу и скенирани неблаговремени захтеви)
 9. Доношење одлуке о орочавању средстава АКВ
 10. Извештај Комисије за Потпорни фонд АКВ (материјал у прилогу)
 11. Жалба Јасика Александре, адвоката у Инђији на одлуку Комисије за Потпорни фонд АКВ (материјал у прилогу)
 12. Усвајање Предлога Завршног рачуна АКВ за 2019. годину (материјал у прилогу)
 13. Усвајање Предлог Финансијског плана АКВ за 2020. годину (материјал у прилогу)
 14. Донација Окружном затвору у Новом Саду (материјал у прилогу)
 15. Именовање овлашћеног лица за поступање по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја
 16. Финансијски извештај стручне службе (материјал у прилогу)
 17. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале промене
 18. Разно

НА СЕДНИЦУ СЕ ПОЗИВАЈУ:

Биљана Бјелетић, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Сања Дражић, Јожа Ласло, Јовановић Гордана, Владислав Костић, Јован Михајловић, Душан Николић, Мирко Рапајић, Слободан Режа, Србислав Спајић, Драган Вујовић, председник Дисц.суда Горан Илић, дисц.тужилац Милан Ступар, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС Младен Грбић, Горан Станивуковић, Тања Арсић и Рајко Марић, председник Скупштине АКВ Ђорђе Мисиркић, декан Академије др Сима Кнежевић, в.д.председника Већа предавача Владимир Ђурђевић, главни и одговорни уредник Гласника др Александар Тодоровић, председник Комисије за Потпорни фонд АКВ Ивана Белић, уредник интернет странице АКВ Срђан Поповић, Секција Млади адвокати Војводине, Одбор адвокатских приправника АКВ.

Председник Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.