Dusan Belic

Позив за седницу Управног одбора АКВ 25. 06. 2021. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 44. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

25. јун 2021. године (петак) са почетком у 18,00 часова

која ће бити заједничка седница Управног одбора, Савета и председника огранака Адвокатске коморе Војводине

Седница Управног одбора ће се одржати у Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у улици Змај Јовина 20/1.

Предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање дневног реда
 2. Разматрање примедби на записникe са претходних седница Управног одбора 28. 05. и 12. 06. 2021. године (записници у прилогу)
 3. Потврђивање одлука са електронске седнице Управног одбора 18. 06. 2021. године
 4. Извештај председника АК Војводине
 5. Извештај секретара АК Војводине
 6. Извештај Комисије за Потпорни фонд АКВ (материјал у прилогу)
 7. Одлука о активностима на приближавању рада АК Војводине адвокатима и широј јавности
 8. Финансијски извештај стручне службе
 9. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале
 10. промене
 11. Разно

НА СЕДНИЦУ СЕ ПОЗИВАЈУ:

Јожа Ласло, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Сања Дражић, Мирјана Војнић, Гордана Јовановић, Љубица Бесеровац, Драгана Филиповић, Михаило Кораћ, Јован Михајловић, Душан Николић, Ђорђе Папулић, Срђан Глигорић, као и председник Дисциплинског суда Биљана Десница-Петровић, дисц.тужилац Бошко Арсенијевић, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС Младен Грбић, Горан Станивуковић, Тања Арсић и Рајко Марић, председник Скупштине АКВ Милан Борђошки, декан Академије др Сима Кнежевић, в.д.председника Већа предавача Владимир Ђурђевић, главни и одговорни уредник „Гласника“ др Александар Тодоровић, председник Комисије за Потпорни фонд АКВ Ненад Крајновић, уредник интернет странице АКВ Срђан Поповић, Секција Млади адвокати Војводине, Одбор адвокатских приправника АКВ, Савет АК Војводине.

Председник Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.