Dusan Belic

Позив за седницу Управног одбора АКВ 28. 05. 2021. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 44. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

28. мај 2021. године (петак) са почетком у 18,00 часова

Седница Управног одбора ће се одржати у Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у улици Змај Јовина 20/1.

Предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање дневног реда
 2. Разматрање примедби на записник са претходне седнице (записник у прилогу)
 3. Извештај председника АК Војводине
 4. Извештај секретара АК Војводине
 5. Извештај Комисије за Потпорни фонд АКВ (материјал у прилогу)
 6. Избор Комисије за Потпорни фонд АКВ (предлози: Крајновић Ненад, Пантић Владимир, Новковић Владимир, Станић Јелена, Нашагаћин Мирјана, сви адвокати у Новом Саду)
 7. Захтев за понављање поступка Живојиновић Миљка (материјал у прилогу)
 8. Предлог Правилника о безбедности информационо-комуникационог система АК Војводине (материјал у прилогу)
 9. Доношење одлуке по понуди „ДДОР НОВИ САД“ а.д.о. за осигурање запослених од последица несрећног случаја и добровољног здравственог осигурања (материјал у прилогу)
 10. Предлог Уређивачког одбора „Гласника“ за избор члана (материјал у прилогу)
 11. Извештај Секције „Млади адвокати Војводине“ (материјал у прилогу)
 12. Предлог измена Статута АК Војводине (материјал у прилогу)
 13. Донација Удружењу дистрофичара Јужнобачког округа
 14. Информација о обустави рада адвоката у Црној Гори и заузимање става око давања подршке
 15. Финансијски извештај стручне службе
 16. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале промене
 17. Разно

НА СЕДНИЦУ СЕ ПОЗИВАЈУ:

Биљана Бјелетић, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Сања Дражић, Јожа Ласло, Јовановић Гордана, Владислав Костић, Јован Михајловић, Душан Николић, Мирко Рапајић, Слободан Режа, Србислав Спајић, Драган Вујовић, в.д. председника Дисциплинског суда Биљана Десница-Петровић, дисц.тужилац Милан Ступар, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС Младен Грбић, Горан Станивуковић, Тања Арсић и Рајко Марић, председник Скупштине АКВ Ђорђе Мисиркић, декан Академије др Сима Кнежевић, в.д.председника Већа предавача Владимир Ђурђевић, главни и одговорни уредник Гласника др Александар Тодоровић, председник Комисије за Потпорни фонд АКВ Ивана Белић, уредник интернет странице АКВ Срђан Поповић, Секција Млади адвокати Војводине, Одбор адвокатских приправника АКВ.

Председник Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.