Dusan Belic

Позив за седницу Управног одбора 27. 11. 2020. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 44. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

27. новембра 2020. године (петак) са почетком у 14,00 часова

Седница Управног одбора ће се одржати путем ZOOM апликације.

Предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање дневног реда
 2. Извештај председника АК Војводине
 3. Извештај секретара АК Војводине
 4. Понуде медицинских установа за прегледе по повлашћеним ценама (материјал у прилогу)
 5. Извештај Комисије за Потпорни фонд АКВ (материјал у прилогу)
 6. Жалба Ђапа Кристине, адвоката у Новом Саду на одлуку Потпорног фонда АКВ
 7. Доношење одлуке поводом кривичне пресуде Вишег суда у Новом Саду (материјал у прилогу)
 8. Закључивање уговора о наставку рада Службе за бесплатну правну помоћ у Житишту (материјал у прилогу)
 9. Одобравање куповине два рачунара (материјал у прилогу)
 10. Финансијски извештај стручне службе
 11. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале промене
 12. Разно

НА СЕДНИЦУ СЕ ПОЗИВАЈУ:

Биљана Бјелетић, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Сања Дражић, Јожа Ласло, Јовановић Гордана, Владислав Костић, Јован Михајловић, Душан Николић, Мирко Рапајић, Слободан Режа, Србислав Спајић, Драган Вујовић, дисц.тужилац Милан Ступар, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС: Младен Грбић, Горан Станивуковић, Тања Арсић и Рајко Марић, председник Скупштине АКВ Ђорђе Мисиркић, декан Академије др Сима Кнежевић, в.д.председника Већа предавача Владимир Ђурђевић, главни и одговорни уредник Гласника др Александар Тодоровић, председник Комисије за Потпорни фонд АКВ Ивана Белић, уредник интернет странице АКВ Срђан Поповић, Секција Млади адвокати Војводине, Одбор адвокатских приправника АКВ.

Председник Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.