Dusan Belic

Позив за седницу Управног одбора 30. 10. 2020. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 44. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

30. октобра 2020. године (петак) са почетком у 18,00 часова

Седница Управног одбора ће се одржати у Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у улици Змај Јовина 20/I.

Предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање дневног реда
 2. Разматрање примедби на записник са претходне редовне седнице (записник у прилогу)
 3. Потврђивање одлуке са електронске седнице одржане 19. 10. 2020. године
 4. Извештај председника АК Војводине
 5. Извештај секретара АК Војводине
 6. Проблеми у раду РГЗ-а (материјал у прилогу)
 7. Предлог измена и допуна Правилника о раду (материјал у прилогу)
 8. Предлог измена и допуна Правилника о систематизацији радних места (материјал у прилогу)
 9. Извештај Комисије за Потпорни фонд АКВ (материјал у прилогу)
 10. Жалба Сандики Светлане, адв. у Новом Саду на одлуку Потпорног фонда АКВ
 11. Избор в.д. дисциплинског судије на упражњено место Сабо Звонка, адв. у Врбасу
 12. Доношење одлуке поводом кривичне пресуде Вишег суда у Новом Саду (материјал у прилогу)
 13. Креативна стратегија наступа АК Војводине и Media plan(материјал у прилогу)
 14. Финансијски извештај стручне службе
 15. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале промене
 16. Разно

НА СЕДНИЦУ СЕ ПОЗИВАЈУ:

Биљана Бјелетић, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Сања Дражић, Јожа Ласло, Јовановић Гордана, Владислав Костић, Јован Михајловић, Душан Николић, Мирко Рапајић, Слободан Режа, Србислав Спајић, Драган Вујовић, председник Дисц.суда Горан Илић, дисц.тужилац Милан Ступар, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС Младен Грбић, Горан Станивуковић, Тања Арсић и Рајко Марић, председник Скупштине АКВ Ђорђе Мисиркић, декан Академије др Сима Кнежевић, в.д.председника Већа предавача Владимир Ђурђевић, главни и одговорни уредник Гласника др Александар Тодоровић, председник Комисије за Потпорни фонд АКВ Ивана Белић, уредник интернет странице АКВ Срђан Поповић, Секција Млади адвокати Војводине, Одбор адвокатских приправника АКВ.

Председник Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.