Dusan Belic

Позив за седницу Управног одбора АКВ 29. 10. 2021. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 11. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

29. октобар 2021. године (петак) са почетком у 18,00 часова

Седница Управног одбора ће се одржати у Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у улици Змај Јовина 20/1.

Предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање дневног реда
 2. Разматрање примедби на записник са претходне редовне и ванредне седнице Управног одбора (записници у прилогу)
 3. Потврђивање одлука Управног одбора са електронских седница од 08. 10. 2021. и 20. 10. 2021. године
 4. Извештај председника АК Војводине
 5. Извештај секретара АК Војводине
 6. Извештај Комисије за Потпорни фонд АКВ (материјал у прилогу)
 7. Избор Већа предавача Академије АКВ (Бачић др Славен, адвокат у Суботици, Николић Савин Исидора, Спасојевић Иванчић Дејана, Ђурђевић Владимир и Татић Бранко, адвокати у Новом Саду)
 8. Предлог Секције Млади адвокати Војводине за именовање нових представника Секције у Међународној асоцијацији младих адвоката (AIJA) – материјал у прилогу
 9. Иницијатива-захтев за отклањање неправилности и неусаглашености општих аката (Петрић Драган, адвокат у Новом Саду) – материјал у прилогу
 10. Финансијски извештај стручне службе
 11. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале промене
 12. Разно

НА СЕДНИЦУ СЕ ПОЗИВАЈУ:

Јожа Ласло, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Сања Дражић, Мирјана Војнић, Гордана Јовановић, Љубица Бесеровац, Драгана Филиповић, Михаило Кораћ, Јован Михајловић, Душан Николић, Ђорђе Папулић, Срђан Глигорић, као и председник Дисциплинског суда Биљана Десница-Петровић, дисц.тужилац Бошко Арсенијевић, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС Младен Грбић, Горан Станивуковић, Тања Арсић и Рајко Марић, председник Скупштине АКВ Милан Борђошки, декан Академије др Сима Кнежевић, в.д.председника Већа предавача Владимир Ђурђевић, главни и одговорни уредник „Гласника“ др Александар Тодоровић, председник Комисије за Потпорни фонд АКВ Ненад Крајновић, уредник интернет странице АКВ Срђан Поповић, Чолевић Синиша, председник Секције Млади адвокати Војводине, Одбор адвокатских приправника АКВ.

Председник Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.