Dusan Belic

Позив за седницу Управног одбора АКВ 04. 03. 2022. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 11. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

04. март 2022. године (петак) са почетком у 18,00 часова

Седница Управног одбора ће се одржати у Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у улици Змај Јовина 20/1.

Предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање дневног реда
 2. Разматрање примедби на записник са претходне седнице Управног одбора (записник у прилогу)
 3. Потврђивање одлуке са електронске седнице Управног одбора 07. 02. 2022. године
 4. Извештај председника АК Војводине
 5. Извештај секретара АК Војводине
 6. Извештај Комисије за Потпорни фонд АКВ (материјал у прилогу)
 7. Избор понуде за електронску базу прописа (материјал у прилогу)
 8. Формирање сталних комисија Управног одбора (материјал у прилогу)
 9. Жалба Галић Јелене, адв. у Новом Саду на одлуку Комисије за Потпорни фонд АКВ (материјал у прилогу)
 10. Анекси уговора о раду за запослене у огранцима АКВ
 11. Предлог адвоката Мијатовић Маријане у вези материјалних обавеза према АКВ за време породиљског одсуства (материјал у прилогу)
 12. Предлог за повраћај у пређашње стање Петровић Богдана, адвоката у Новом Саду (материјал у прилогу)
 13. Захтев за исплату посмртнине иза пок. Де Негри Карла, адвоката у Суботици (материјал у прилогу)
 14. Захтев за исплату посмртнине иза пок. Живановић Живана, адвоката у Сремској Митровици (материјал у прилогу)
 15. Финансијски извештај стручне службе
 16. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале промене
 17. Разно

НА СЕДНИЦУ СЕ ПОЗИВАЈУ:

Јожа Ласло, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Сања Дражић, Мирјана Војнић, Гордана Јовановић, Љубица Бесеровац, Драгана Филиповић, Михаило Кораћ, Јован Михајловић, Душан Николић, Ђорђе Папулић, Срђан Глигорић, као и председник Дисциплинског суда Биљана Десница-Петровић, дисц.тужилац Бошко Арсенијевић, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС: Тања Арсић, Биљана Бјелетић, Рајко Марић и Срђан Добросављев, председник Скупштине АКВ Милан Борђошки, декан Академије др Сима Кнежевић, председник Већа предавача Бранко Татић, главни и одговорни уредник „Гласника“ др Александар Тодоровић, председник Комисије за Потпорни фонд АКВ Ненад Крајновић, уредник интернет странице АКВ Срђан Поповић, председник Секције Млади адвокати Војводине Синиша Чолевић, Одбор адвокатских приправника АКВ.

Председник Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.