Dusan Belic

Позив за седницу Управног одбора 30. 12. 2020. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 44. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

30. децембра 2020. године (среда) са почетком у 13,00 часова

Седница Управног одбора ће се одржати путем ZOOM апликације.

Предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање дневног реда
 2. Разматрање примедби на записник са претходне редовне седнице (записник у прилогу)
 3. Потврђивање одлука са електронских седница одржаних 22. 12. 2020. и 23. 12. 2020. године
 4. Извештај председника АК Војводине
 5. Извештај секретара АК Војводине
 6. Извештај о раду Уређивачког одбора “Гласника” за 2020. годину (материјал у прилогу)
 7. План рада Уређивачког одбора “Гласника” за 2021. годину (материјал у прилогу)
 8. Предлог измене одлуке о висини одобрених средстава за ретроактивно индексирање “Гласника” у српском цитатном индексу (материјал у прилогу)
 9. Извештај Декана о раду Академије АК Војводине за 2020. годину (материјал у прилогу)
 10. План рада Академије АК Војводине за 2021. годину (материјал у прилогу)
 11. Извештај Комисије за Потпорни фонд АКВ (материјал у прилогу)
 12. Повлачење оставке др Мирослава Ђорђевића на место заменика Дисц.тужиоца АКВ и члана Комисије за прописе и правну праксу из области казненог права (материјал у прилогу)
 13. Понуда за репарацију радијатора у АК Војводине (материјал у прилогу)
 14. Понуда за израду Културно историјске инфо карте АК Војводине (материјал у прилогу)
 15. Захтев за одобравање зајма запосленима у АК Војводине (материјал у прилогу)
 16. Одлука о продужењу мандата члановима Комисије за полагање адвокатског испита АКВ
 17. Финансијски извештај стручне службе
 18. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале промене
 19. Разно

НА СЕДНИЦУ СЕ ПОЗИВАЈУ:

Биљана Бјелетић, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Сања Дражић, Јожа Ласло, Јовановић Гордана, Владислав Костић, Јован Михајловић, Душан Николић, Мирко Рапајић, Слободан Режа, Србислав Спајић, Драган Вујовић, дисц.тужилац Милан Ступар, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС Младен Грбић, Горан Станивуковић, Тања Арсић и Рајко Марић, председник Скупштине АКВ Ђорђе Мисиркић, декан Академије др Сима Кнежевић, в.д.председника Већа предавача Владимир Ђурђевић, главни и одговорни уредник Гласника др Александар Тодоровић, председник Комисије за Потпорни фонд АКВ Ивана Белић, уредник интернет странице АКВ Срђан Поповић, Секција Млади адвокати Војводине, Одбор адвокатских приправника АКВ.

Председник Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.