Dusan Belic

Позив за седницу Управног одбора 04. 09. 2020. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 44. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

04. септембра 2020. године (петак) са почетком у 18,00 часова

Седница Управног одбора ће се одржати у Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у улици Змај Јовина 20/I.

Предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање дневног реда
 2. Разматрање примедби на записник са претходне редовне седнице (записник у прилогу)
 3. Потврђивање одлука са седнице одржане 17. 07. 2020. године путем „Zoom“ апликације
 4. Извештај председника АК Војводине
 5. Извештај секретара АК Војводине
 6. Напади на адвокате (материјал у прилогу)
 7. vЖалба Марић Тијане, адвоката у Новом Саду на одлуку Потпорног фонда (материјал у прилогу)

 8. Жалба Петковић Тијане, адвоката у Ковину на одлуку Потпорног фонда (материјал у прилогу)
 9. Жалба Краљ Радин Биљане, адвоката у Новом Саду на одлуку Потпорног фонда (материјал у прилогу)
 10. Извештај Комисије за Потпорни фонд АКВ (материјал у прилогу)
 11. Предлози Извршног одбора Огранка АКВ у Сремској Митровици од 16. 07. 2020. године (материјал у прилогу)
 12. Пријем радника у Огранку АКВ у Сремској Митровици на пробни рад од три месеца (материјал у прилогу)
 13. Уговор о допунском раду за радника у Огранку АКВ у Панчеву (материјал у прилогу)
 14. Захтев за исплату посмртнине иза пок.Малетић Јована, адвоката у пензији из Руме (материјал у прилогу)
 15. Захтев Мрдаљ Данке из Новог Сада за плаћање трошкова уписа у Именик адвоката у умањеном износу (материјал у прилогу)
 16. Финансијски извештај стручне службе
 17. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале промене
 18. Разно

НА СЕДНИЦУ СЕ ПОЗИВАЈУ:

Биљана Бјелетић, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Сања Дражић, Јожа Ласло, Јовановић Гордана, Владислав Костић, Јован Михајловић, Душан Николић, Мирко Рапајић, Слободан Режа, Србислав Спајић, Драган Вујовић, председник Дисц.суда Горан Илић, дисц.тужилац Милан Ступар, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС Младен Грбић, Горан Станивуковић, Тања Арсић и Рајко Марић, председник Скупштине АКВ Ђорђе Мисиркић, декан Академије др Сима Кнежевић, в.д.председника Већа предавача Владимир Ђурђевић, главни и одговорни уредник Гласника др Александар Тодоровић, председник Комисије за Потпорни фонд АКВ Ивана Белић, уредник интернет странице АКВ Срђан Поповић, Секција Млади адвокати Војводине, Одбор адвокатских приправника АКВ.

Председник Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.