Dusan Belic

Позив за седницу Управног одбора АКВ 30. 12. 2021. године

На основу члана 77. став 1 тачка 2. Статута Адвокатске коморе Војводине сазивам 11. седницу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине за дан

30. децембар 2021. године (четвртак) са почетком у 11,00 часова

Седница Управног одбора ће се одржати у Новом Саду, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у улици Змај Јовина 20/1.

Предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање дневног реда
 2. Разматрање примедби на записник са претходне седнице Управног одбора (записник у прилогу)
 3. Извештај председника АК Војводине
 4. Извештај секретара АК Војводине
 5. Извештај о раду Уређивачког одбора „Гласника“ за 2021. годину и План рада Уређивачког одбора „Гласника“ за 2022. годину (материјал у прилогу)
 6. Извештај Декана о раду Академије АКВ за 2021. годину и План рада Академије АКВ за 2022. годину (материјал у прилогу)
 7. Извештај Комисије за Потпорни фонд АКВ (материјал у прилогу)
 8. Извештај Комисије за мишљења по предметима осигурања од професионалне одговорности за 2021. годину (материјал у прилогу)
 9. Избор Комисија Управног одбора (материјал у прилогу)
 10. Брисање из Именика адвоката Грбић Николе, адвоката у Руми (материјал у прилогу)
 11. Набавка веће количине канцеларијског материјала и опреме
 12. Уређење и унапређење рада функција секретара Управног одбора, главног и одговорног уредника Гласника АКВ, председника Већа предавача Академије АКВ, председника Дисциплинског суда АКВ и Дисциплинског тужиоца АКВ
 13. Финансијски извештај стручне службе
 14. Уписи у Именик адвоката, адвокатских приправника, брисање и остале промене
 15. Разно

НА СЕДНИЦУ СЕ ПОЗИВАЈУ:

Јожа Ласло, потпредседник АК Војводине, Милан Караћ, секретар Управног одбора, Милош Николић, благајник Управног одбора, чланови Управног одбора: Предраг Басарић, Сања Дражић, Мирјана Војнић, Гордана Јовановић, Љубица Бесеровац, Драгана Филиповић, Михаило Кораћ, Јован Михајловић, Душан Николић, Ђорђе Папулић, Срђан Глигорић, као и председник Дисциплинског суда Биљана Десница-Петровић, дисц.тужилац Бошко Арсенијевић, председници огранака АКВ, чланови УО АКВ у АКС: Тања Арсић, Биљана Бјелетић, Рајко Марић и Срђан Добросављев, председник Скупштине АКВ Милан Борђошки, декан Академије др Сима Кнежевић, председник Већа предавача Бранко Татић, главни и одговорни уредник „Гласника“ др Александар Тодоровић, председник Комисије за Потпорни фонд АКВ Ненад Крајновић, уредник интернет странице АКВ Срђан Поповић, председник Секције Млади адвокати Војводине Синиша Чолевић, Одбор адвокатских приправника АКВ, Вукашин Јововић, председник Комисије за давање мишљења у предметима осигурања.

Председник Адвокатске коморе Војводине
Владимир Бељански с.р.