Uroš Pajić

Трибина “Трошкови кривичног и прекршајног поступка”, среда 03.10.2018. године у 19:00.

Академија Адвокатске коморе Војводине позива вас на трибину с темом
’’ТРОШКОВИ КРИВИЧНОГ И ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА’’

Циљ трибине је да се учесници упознају са ставовима судске праксе, као и проблемима са којима се сусрећу адвокати у примени одредаба којима су регулисани трошкови кривчног и прекршајног поступка, те покуша заузимање заједничких ставова о потреби измена истих.

Трибина ће бити одржана:
03.октобра 2018. године (среда) у 19 часова,
у просторијама Адвокатске коморе Војводине,
у Новом Саду, ул.Змај Јовина бр.20/И

О теми ће, као уводничари, говорити:
Наташа Николић, судија Основног суда у Новом Саду,
Милена Поповић, судија Прекршајног апелационог суда,
Одељење у Новом Саду,
Петар Цветковић, адвокат у Новом Саду, Председник
Комисије за казнено право АКВ.
Модератор:
Владимир Ђурдјевић, адвокат у Новом Саду и члан Већа
предавача Академије АКВ.