admin

ПОЗИВ НА ОБУКУ ЗА ПРИПРЕМУ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

На основу члана 137. и члана 138. тачка 1. Статута Адвокатске коморе Војводине, Академија Адвокатске коморе Војводине (Академија) објављује

П О З И В
ЗА УПИС НА СЕМИНАР ОБУКЕ АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА
ЗА ПРАВОСУДНИ ИСПИТ

Академија Адвокатске коморе Војводине објављује позив за пријављивање адвокатских приправника, уписаних у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине, на обуку за правосудни испит.

Наставу и вежбе држаће предавачи и ментори Академије према програму утврђеном Законом о правосудном испиту и Правилником о програму правосудног испита, у складу са Планом и програмом обуке за правосудни испит који је донело Веће предавача и са распоредом часова који ће ће утврдити Декан Академије.

Рок за пријаву кандидата је 12. фебруар 2016. године,
а обука почиње од 19. фебруара 2016. године

Кандидати се пријављују писаним путем на адресу Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, Змај Јовина 20/1, или електронским путем (akvojvodine@akv.org.rs), са назнаком “за припрему правосудног испита”.