admin

ПОЗИВ НА ОБУКУ ЗА ПРИПРЕМУ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

На основу члана 137. и члана 138. тачка 1. Статута Адвокатске коморе Војводине, Академија Адвокатске коморе Војводине (Академија) објављује ПОЗИВ ЗА УПИС НА СЕМИНАР ОБУКЕ АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА ЗА ПРАВОСУДНИ ИСПИТ

Академија Адвокатске коморе Војводине објављује позив за пријављивање адвокатских приправника, уписаних у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине, на обуку за правосудни испит.

Наставу и вежбе држаће предавачи и ментори Академије према програму утврђеном Законом о правосудном испиту и Правилником о програму правосудног испита, у складу са Планом и програмом обуке за правосудни испит који је донело Веће предавача и са распоредом часова који ће ће утврдити Декан Академије.

Рок за пријаву кандидата је 25. септембар 2015. године,
а обука почиње од 02. октобра 2015. године

Кандидати се пријављују писаним путем на адресу Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, Змај Јовина 20/1, или електронским путем (ak.vojvodine@sbb.rs), са назнаком “за припрему правосудног испита”.

Одавде можете преузети План и програм обуке за правосудни испит.