admin

ПОЗИВ НА ОБУКУ ЗА ПРИПРЕМУ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

На основу члана 137. и члана 138. тачка 1. Статута Адвокатске коморе Војводине, Академија Адвокатске коморе Војводине (Академија) објављује

П О З И В
ЗА УПИС НА СЕМИНАР ОБУКЕ АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА
ЗА ПРАВОСУДНИ ИСПИТ

У програму Академије за 2014. годину је одржавање семинара обуке за правосудни испит адвокатских приправника уписаних у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине.

Наставу и вежбе држаће предавачи и ментори Академије према програму утврђеном Законом о правосудном испиту и Правилником о програму правосудног испита, у складу са распоредом часова које ће утврдити Програмски савет.

Рок за пријаву кандидата је 11. март 2015. године,
а обука почиње од 13. марта 2015. године

Кандидати се пријављују писаним путем на адресу Адвокатске коморе Војводине, Нови Сад, Змај Јовина 20/1, или електронским путем (ak.vojvodine@sbb.rs), са назнаком “за припрему правосудног испита”.

Пријављивање ће бити могуће до попуне групе од 25 полазника.