admin

Позив на Курс обуке у вештинама усменог излагања, јавног обраћања и других облика вербалне комуникације

Академија Адвокатске коморе Војводине објављује позив за пријављивање на Курс обуке у вештинама усменог излагања, јавног обраћања и других облика вербалне комуникације.

Рок за пријављивање је до краја априла 2016. године. Број учесника је ограничен на 15.

Ако се пријави већи број полазника од предвиђеног, организоваће се још једна група.

Циклус предавања и вежби (два пута по четири часа током маја 2016. године) водиће проф. др Ира Проданов и проф Ивана Калуђеровић Шиђански.

Обука је без накнаде за адвокате и адвокатске приправнике уписане у именике Адвокатске коморе Војводине.

Пријављивање се врши путем мејл адресе Адвокатске коморе Војводине: аквојводине@гмаил.цом уз обавезно навођење матичног броја из адвокатске/приправничке легитимације.

Академија Адвокатске коморе Војводине

У Новом Саду, 07. април 2016. године