Dusan Belic

Позив Адвокатске коморе Србије

АДВОКАТСКИМ КОМОРАМА У САСТАВУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Поштоване колеге,

Адвокатска комора Србије је обавештена да су судови и јавна тужилаштва са територије општина Обреновац и Младеновац у једном броју предмета донели решења којима се одбија исплата награде и обавезују окривљени у кривичном поступку да исплате награду браниоцима по службеној дужности.

Овим позивамо све адвокате у Републици Србији који поседују решења о исплати награде браниоцима по службеној дужности којима су окривљени у кривичном поступку обавезани да награду за рад браниоца по службеној дужности исплате адвокатима, да та решења ХИТНО доставе Адвокатској комори Србије ради предузимања мера из њене надлежности.

Са колегијалним поштовањем,

Адвокатска комора Србије