Dusan Belic

Позив адвокатима старијим од 65 година

Позивају се адвокати старији од 65 година да се обрате Адвокатској комори Војводине уколико им је потребна помоћ за достављање лекова, хране или других намирница, а не могу да обезбеде ову помоћ на другачији начин.

Детаљније информције се могу добити на телефоне 021/529-459 и 021/521-235, у току радног времена Коморе.

Адвокатска комора Војводине