admin

ПОНАШАЊЕ АК СРБИЈЕ ПРЕМА АК ВОЈВОДИНЕ

Презентована документа која следе представљају део активности Драгољуба Ђорђевића и појединих чланова Управног одбора Адвокатске коморе Србије, како би себи обезбедили неограничено трајање мандата, противно Статуту АК Србије и Закону о адвокатури.

Допис Младена Грбића предеднику УО АКС
Непрхиватање иницијативе Младена Грбића
Захтев за одлагање УО АКС
Неприхватање одлагања УО АКС
Фактура АКС
Враћање рачуна АКВ
Писмо члановима УО АКС
Мејл члановима УО АКС
Писмо АКС о дуговањима АКВ
Захтев АКСу за аналитичке картице АКВ
Напомена – Аналитичке картице АКВ нису достављене
Враћање фактуре АКС
Одлука АКС – захтев за информације о представнику АКВ
Допис АКВ Адвокатској комори Србије
Напомена – нема предвиђених активности на изменама Закона о адвокатури
Мејл члановима УО АКС
Писмо АКВ Адвокатској комори Пожаревац
Одговор – председницима адвокатски комора у саставу АКС
Писмо Драгољубу Ђорђевићу
Изјава о пребијању – компензацији
Трећи извештај о раду УО АКС
Коментар Трећег извештаја о раду УО АКС

Нови Сад, 29. 01. 2016. године
Адвокатска комора Војводине