admin

ПОДАЦИ О КОРИСНИЦИМА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ НАВОДЕ У ПРЕДЛОГУ ЗА ИЗВРШЕЊЕ

У прилогу можете наћи Правилник о списку корисника јавних средстава (“Сл.Гласник РС број 120/2013”) као и списак директних корисника средстава Буџета Републике Србије, са подацима који се морају назначити у поступку извршења (број текућег рачуна, матични број и ПИБ).

Нови Сад, 01. август 2014. године
Адвокатска комора Војводине