Uroš Pajić

Почетак рада Call центра АК Србије

У прилогу Вам достављамо писмо адвоката Виктора Гостиљца, председника Адвокатске коморе Србије о почетку рада Call центра Адвокатске коморе Србије за постављање бранилаца по службеној дужности.

Оснивање Call центра Адвокатске коморе Србије договорено је и уређено Протоколом о размени података који је потписан између Министарства правде, Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва и Адвокатске коморе Србије.

Писмо адвоката Виктора Гостиљца на линку