admin

Основна начела адвокатуре Међународне уније адвоката

У прилогу се налазе Основне принципе адвокатуре које ће Међународна унија адвоката усвојити на седници Управног одбора која ће се одржати у Њујорку крајем јуна. Након што наведени документ буде усвојен, исти ће бити препорука и водич свим адвокатским коморама у усвајању националних принципа наше професије.

Основна начела адвокатуре превод на српски
Core Principles of the Legal Profession