admin

Osnivanje sekcije Mladi advokati Vojvodine

Upravni odbor AKV osnovao je sekciju Mladi advokati Vojvodine, usvojio Pravila o radu sekcije i imenovao Osnivački odbor sa zadatkom da preduzme mere neophodne radi evidentiranja članstva i organizovanja izbora za radna tela sekcije.

Sekcija Mladi advokati Vojvodine delovaće u cilju povezivanja mladih advokata, utvrđivanja osnovnih pitanja od značaja za položaj mladih advokata, preduzimanja mera u cilju zaštite njihovih interesa, iniciranja stručnih tribina, predavanja i radionica radi razmene profesionalnih iskustava i razvoja stručnih kapaciteta, povezivanja sa asocijacijama mladih advokata u zemlji i inostranstvu i dr.

Članstvo u sekciji je dobrovoljno, a član može biti svaki advokat upisan u Imenik advokata AKV, pod uslovom da je mlađi od 40 godina života. U cilju pristupanja  sekciji Mladi advokati Vojvodine, zainteresovani advokati, koji ispunjavaju gore navedene uslove, mogu popuniti elektronsku pristupnicu objavljenu na internet stranici AKV: https://akv.org.rs/mladi-advokati-vojvodine-pristupnica/

Sve zainteresovane kolege mogu se upoznati sa Pravilima o radu sekcije Mladi advokati Vojvodine i Odlukom o imenovanju Osnivačkog odbora sekcije, koji su priloženi uz ovo saopštenje.

Правила о раду секције Млади адвокати Војводине и Одлукa о формирању Оснивачког одбора