admin

Осигурање адвоката од професионалне одговорности за 2018/2019 годину

Uslovi osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti
Polisa osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti
Obaveštenje o karakteristikama i ugovornim elementima osiguranja
Obaveštenje o karakteristikama i ugovornim elementima osiguranja – važne informacije za osiguranika
Ugovor o osiguranju advokata
Ponuda za osiguranje profesionalne odgovornosti advokata