admin

Odluke usvojene na sednici UO AKV održanoj 27.10.2017. godine

 1. Upravni odbor je potvrdio odluke donete na elektronskoj sednici Upravnog odbora održanoj 19. 10. 2017. godine:

 -IMENОVAN JE Osnivački odbor sekcije “Mladi advokati Vojvodine”, u sastavu:

 1. Gvozdenac Ivan, advokat u Novom Sadu
 2. Papić Bojan, advokat u Novom Sadu
 3. Aleksandar Zarija, advokat u Pančevu
 4. Vujanov Biljana, advokat u Zrenjaninu
 5. Glavašević Nikola, advokat u Sremskoj Mitrovici
 6. Popov Goran, advokat u Senti
 7. Živković Jelena, advokat u Somboru

NALOŽENO JE Osnivačkom odboru sekcije “Mladi advokati Vojvodine” da u roku od 120 (stodvadeset) dana okupi i evidentira članove sekcije “Mladi advokati Vojvodine”, kao i da potom organizuje i sprovede izbore za članove radnih tela te sekcije.

USVOJENA SU Pravila o radu sekcije Mladi advokati Vojvodine.

 • Za predavača po pozivu Akademije AK Vojvodine imenovana je prof.dr Maja Stanivuković, profesor na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.
 • Rapajić Vladeta i Radić Goran, advokati u Novom Sadu su imenovani za članove Radne grupe za adaptaciju tavanskog prostora i mogućnosti proširenja.
 • Potvrđena je lista kandidata za izbor dva člana Upravnog odbora AK Srbije (upražnjena mesta):
 1. Arsić Tanja, advokat u Novom Sadu
 2. Kulidžan Milica, advokat u Kikindi
 3. Marić Rajko, advokat u Novom Sadu

 

 1. Upravnom odboru AK Srbije će se predložiti formiranje komisije koja bi izradila Nacrt predloga izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku, sa inicijativom da se institut mirovanja vrati u parnični postupak.
 2. Odobrena je nabavka lap topa za potrebe Akademije AK Vojvodine.
 3. Odobrena je nabavka diktafona za potrebe snimanja sednica Upravnog odbora.
 4. Formirana je Komisija za praćenje i suzbijanje problema nelojalne konkurencije, nadripisarstva i nezakonitog posredovanja u advokaturi. Za koordinatora Komisije imenovan je Nikola Jović, advokat u Bačkoj Palanci, a ogranci AK Vojvodine će dati svoje predloge za članove ove Komisije.
 5. Formirana je Komisija za praćenje postavljanja branilaca po službenoj dužnosti i privremenih zastupnika u koju su imenovani predsednici ogranaka AK Vojvodine.
 6. Formirana je Komisija za predlaganje položaja advokature u novom Ustavu u koju su imenovani Vladimir Beljanski, advokat u Novom Sadu i Biljana Bjeletić, advokat u Pančevu.
 7. Odobreno je zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima sa Sandrom Marjanović koja će obavljati administrativne poslove za potrebe Ogranka AKV u Zrenjaninu četiri sata dnevno.