admin

Odluke Upravnog Odbora AKV od 01.09.2017.

Na sednici Upravnog Odbora AKV održanoj 01.09.2017. godine usvojene su sledeće odluke:

  1. ZAKLJUČAK I STAV: Opravdano je nastojanje pojedinih predstavnika izvršne vlasti da se, u vezi sa Sporazumom stručnih timova Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde od januara 2014. godine, kojim je predviđeno unapređenje saradnje između Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde, o svakoj odluci koja se odnosi na advokate prethodno pribavi mišljenje Advokatske komore. Upravni odbor AKV zalaže se za to da paušalno oporezivanje bude jedan od načina poreskog zaduživanja advokata, ali uz posebne kriterijume i kategorizacije, primerene složenim i specifičnim odlikama advokatske profesije;

 

  1. Odobrena su Pravila o radu Ogranka AK Vojvodine u Novom Sadu, usvojena dana 29. 08. 2017. godine;

 

  1. Formirana je Radna grupa za rad na Predlogu Pravilnika o radu sekcije mladih advokata u sastavu: Gvozdenac Ivan, Papić Bojan i Belić Ivana, advokati u Novom Sadu;

 

  1. Nacrt izmena i dopuna Statuta AK Vojvodine i Nacrt Poslovnika o radu Skupštine stavlja se na javnu raspravu koja će trajati do 01. 10. 2017. godine, a navedeni predlozi će biti objavljeni na oglasnoj tabli i veb stranici AK Vojvodine;

 

  1. Usvojen je Predlog Skupštini AK Vojvodine za osnivanje Fonda solidarnosti i Predlog Pravilnika Fonda solidarnosti AK Vojvodine;

 

  1. Doneta je odluka da će se zakazati konstitutivni skup advokatskih pripravnika AK Vojvodine radi osnivanja Odbora advokatskih pripravnika i donošenja Pravila o radu advokatskih pripravnika;

 

  1. Doneta je odluka o izmeni Pravilnika Akademije AK Vojvodine:

Član 11.st.2. Pravilnika o Akademiji Advokatske komore Vojvodine menja se i glasi:

“ Radom Veća predavača rukovodi Predsednik Veća predavača koga biraju članovi Veća iz svojih redova.”

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana isticanja na oglasnoj tabli Advokatske komore Vojvodine;

 

  1. Imenovani su članovi Veća predavača Akademije AK Vojvodine: advokati Branko Tatić, Tanja Arsić, Jovan Mihajlović, Vladimir Đurđević i Mirela Radonjanin, koji će na prvoj sednici među sobom izabrati predsednika Veća predavača;