Dusan Belic

Одлуке Управног одбора 29.11.2019. године

 1. Потврђена је одлука са електронске седнице Управног одбора одржане 22. 11. 2019. године којом се одобрава закључивање споразума о сарадњи између Адвокатске коморе Софије и Адвокатске коморе Војводине.
  Закључивање споразума ће се обавити 21-22. новембра у Софији, Бугарска, на Међународној конференцији “The Role of Advocacy for the Rule of Law in a Democratic Society” у организацији Адвокатске коморе Софије, Врховног адвокатског савета Бугарске и Института за Владавину права (UIA -IROL) Међународне асоцијације Адвоката.
  Овлашћује се потпредседник Адвокатске коморе Војводине Биљана Бјелетић да потпише наведени споразум.
 2. Адвокатска комора Војводине поднеће Државном већу тужилаца дисциплинску пријаву против Вишег јавног тужиоца у Сремској Митровици због постављања бранилаца по службеној дужности мимо Кол центра АК Србије и непоступања по налогу Апелационог јавног тужиоца у Новом Саду за додељивање бројева решењима о постављењу бранилаца по службеној дужности.
  Овлашћује се Србислав Спајић да сачини нацрт ове дисциплинске пријаве.
  О поднетој дисциплинској пријави обавестиће се Апелациони јавни тужилац у Новом Саду и Адвокатска комора Србије.
 3. УСВОЈЕН ЈЕ предлог за допуну текста поглавља 5 (под насловом Мере за остваривање циљева и анлиза њихових ефеката), тачка 5 подтачка 9 Националне стратегије реформе правосуђа, следећим текстом:
  “Имајући у виду искуства из одређених врста управног поступка, као и органа који воде такве поступке, потребно је омогућити станкама и њиховим пуномоћницима-адвокатима, као овлашћеним лицима, непосредан online приступ скенираним списима шредмета у којима они учествују у својству странке, и то у свим поступцима које се воде пред судовима свих врста у свим степенима”.
 4. ОДОБРЕНА ЈЕ донација Окружном затвору у Новом Саду за реконструкцију и опремање адвокатске собе о чему ће бити потписан Протокол.
 5. УСВОЈЕН ЈЕ План рада Академије АК Војводине за 2020. годину.