Dusan Belic

Одлуке Управног одбора 29.08.2019. године

Овлашћен је Режа Слободан, адвокат у Панчеву да прикупи понуде медицинских кућа за пружање медицинских услуга адвокатима.

Обавезан је Огранак АКВ у Новом Саду да Огранку АКВ у Панчеву достави до сада прикупљене понуде медицинских кућа за пружање медицинских услуга адвокатима.

Одобрено је закључивање уговора о наставку рада Службе бесплатне правне помоћи за Општину Житиште за 2019. годину.

Овлашћен је председник Огранка АКВ у Зрењанину адвокат Весна Радишић Гутеша да у име АК Војводине потпише уговор са Општином Житиште о наставку рада Службе бесплатне правне помоћи за 2019. годину.