Dusan Belic

Одлуке Управног одбора 28.06.2019. године

Констатован је јединствен закључак са састанка радне групе са представницима судова и тужилаштва у Старој Пазови да се још једном покуша разговор са тужилачком организацијом (Апелационим тужиоцем у Новом Саду или Републичким тужиоцем) и да се паралелно са тим од стране АК Војводине иницира измена чл. 261 ст. 4 и 6 ЗКП у правцу да се браниоцима по службеној дужности, поред нужних издатака, исплаћује и награда из средстава органа пред којим се води поступак, тј. тужилаштва пред којим се води поступак у ком је бранилац постављен за одбрану по службеној дужности.

Одлучено је да ће се предлог Огранка АКВ у Зрењанину да се укаже Министарству финансија на проблем неједнаке примене Закона о порезу на доходак грађана у различитим Пореским управама, због чега адвокати који имају више од 30 година стажа не остварују своје право на пореске олакшице предвиђене Законом, упутити Управном одбору АК Србије која ће Министарству финансија указати на овај проблем.

Одобрена је донација у износу од 60.000,00 динара Културно издавачком друштву „Јован Мушкатировић“ из Сенте за издавање публикације – књиге о животу и делу Јована Мушкатировића.

Именује се Уређивачки одбор „Гласника“ АК Војводине у следећем саставу:

Главни и одговорни уредник: Александар Тодоровић, адвокат у Кикинди

Чланови:

  • Бошко Каћански, адвокат у Новом Саду
  • Јован Скенџић, адвокат у Новом Саду
  • Јелена Тешановић, адвокат у Новом Саду
  • Атила Чоколић, адвокат у Осијеку и
  • Милан Караћ, адвокат у Новом Саду.