Dusan Belic

Одлуке Управног одбора 27.12.2019. године

  1. Огранцима АК Војводине у Суботици и Панчеву поново се упућује препорука да ускладе своја Правила о раду са Статутом и усвојеним препорученим текстом Правила о раду огранака Адвокатске коморе Војводине.
  2. Оснива се Комисија за људска и мањинска права чији председник је адвокат Владимир Хоровиц из Новог Сада.
    Адвокатска комора Војводине и Комисија за људска и мањинска права позивају адвокате да се пријаве за pro bono заступање „узбуњивача“ у случајевима у којима је могућа повреда њихових људских и мањинских права. Након пријава биће сачињена листа адвоката који ће пружати овакву правну помоћ.
  3. Потписаће се Закључница са фирмом „Paragraf lex“ за 1500 лиценци за адвокате Адвокатске коморе Војводине за 2020. годину.
  4. Формира се Комисија у саставу Ђорђе Мисиркић, Срђан Добросављев и Горан Станивуковић која ће радити на остваривању задатака и циљева из тачака 1 и 2 Препорука Савета АК Војводине од 16. 12. 2019. године.
  5. Усваја се Извештај о раду Академије Адвокатске коморе Војводине за 2019. годину.
  6. Адвокатска комора Војводине ће се у вези са насталим проблемом непоступања Служби за катастар непокретности по уговорима који су састављени или солемнизовани на језицима мањина обратити омбудсманима (републичком, покрајинском и на нивоу локалних самоуправа у Војводини у којима они постоје), директору РГЗ и ресорном министру.
    Такође, Управни одбор АК Војводине ће усагласити своје активности са Управним одбором АК Србије и размотрити могућност да се путем саопштења обрати јавности у вези са овим проблемом.