Dusan Belic

Одлуке Управног одбора 26.10.2018. године


Одобрено је закључивање уговора о наставку рада Службе бесплатне правне помоћи за Општину Житиште за 2018. годину.

Овлашћена је председник Огранка АКВ у Зрењанину адвокат Весна Радишић Гутеша, да у име АК Војводине потпише уговор са Општином Житиште о наставку рада Службе бесплатне правне помоћи за 2018. годину.

Одлучено је да ће се убудуће примерак решења о привременом престанку права на бављење адвокатуром и решења о привременој забрани бављења адвокатуром адвоката АК Војводине достављати Комори Јавних извршитеља и Јавнобележничкој комори Србије.

Усвојен је Предлог Правилника о Потпорном фонду Адвокатске коморе Војводине са изменама изнетим на самој седници Управног одбора.

Овако усвојен Предлог Правилник поднеће се на усвајање Скупштини Адвокатске коморе.

Именована је Десница Петровић Биљана, адвокат у Новом Саду за координатора за случајеве напада на адвокате са територије АК Војводине са Сталним радним телом за праћење напада и угоржавање адвоката при АК Србије.

Одлучено је да ће се Архиву Војводине уступити на чување сва архивска грађа Адвокатске коморе Војводине сходно важећим прописима о архивској грађи.

Након уступања архивске грађе Архиву Војводине, просторија у којој се до сада налазила архива АК Војводине биће уступљена Огранку АК Војводине у Новом Саду на коришћење.

Усвојена су Правила за доделу повеља „Гласника“ АК Војводине.

Одлучено је да су лауреати повеље „Гласника“ АК Војводине поводом обележавања 90 година „Гласника“ АК Војводине:

  • Др Енике Вег, адвокат у Новом Саду
  • Бачић др Славен, адвокат у Суботици
  • Штампарија “Офсет принт” Нови Сад
  • Недић Јелица, технички уредник „Гласника“ АК Војводине
  • Др Чоколић Атила, адвокат у Осијеку
  • Медовић Владимир, ванредни професор на Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду.

Одлучено је да ће се Адвокатска комора Војводине обратити Националном конвенту ради укључивања у рад овог тела.

Радоњанин Мирела, Вулић Бранислав, Михајловић Јован, мр Ђорђевић Драган и Јожа Ласло именовани су за чланове Комисије за полагање адвокатског испита са трогодишњим мандатом.